Coaching til toppræstationer

FacebookLinkedIn
Coaching for børn motion og kost Michelle Falk Knudsen

Coaching til toppræstationer

Selvværd definerer hvem vi er, og den holdning vi har til os selv. Vores tanker styres af følelser, og den opfattelse vi har af os selv. Hvis de negative tanker tager over, og vi ikke ser os selv som gode nok, kan det i sig selv være en barriere i at opnå toppræstationer. Ens selvværd bør være uafhængig af ens præstationer, fejl eller nederlag, da det er faktorer, som kan være med til at påvirke ens self-efficacy (forventning om mestring) og dermed vores adfærd og handlinger.

Selvtillid er påvirket af vores egen tillid, til det vi kan. Sportsudøvere har ofte en tendens til at fokusere mere på resultatet, fremfor selve processen til træning og turnering. Ved at være meget konkurrenceorienteret, vil ens selvtillid blive svækket ved nederlag, fejl og dårlig præstation og få betydning for troen på sig selv fremadrettet. Ved at fokusere mere på ens procesmål, som kan være alt fra at huske at strække tæerne i dans til at sætte lillefingeren først i vandet i rygsvømning, vil man opnå følelsen af at være kompetent. Procesmålene skal ligge i bevidstheden til træning og kamp og det er dem, som skal evalueres og ikke resultatet. Processen er her og nu og altafgørende for resultatet, som ligger ude i fremtiden.

Vores adfærd er styret af vores kognition, og da vi har en bevidsthed og vilje, er vi i stand til at ændre vores tankemønster. Men spørgsmålet er bare - hvordan? Et coachingforløb fokuserer på, at dit barn bliver bevidst om sine tanker og bliver i stand til at kontrollere dem. Her vil redskaber, som passer lige præcis til dit barn, blive til værktøjer de kan bruge under træning, turnering/kamp, skolen eller i fritiden. Under forløbet vil jeg fungere som en fortrolig sparringspartner, hvor I som forældre, skal sørge for opbakning på hjemmefronten, da jeres barn vil få øvelser med hjem, som er afgørende for et succesfuldt forløb.

Citat: ”your body can stand almost anything - it’s your mind you have to convince”

 

Priser:

1/2 time
Pris: 350 kr.

Pris for 1/2 time.

1 time
Pris: 500 kr.

Pris for 1 time.

 

”your body can stand almost anything - it’s your mind you have to convince”